مصوبه 253کمسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

بر اساس مصوبه 253 کمسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ترافیک سرویس ها از تاریخ 1395/12/05 بر مبنای مجموع ترافیک ارسال و دریافت محاسبه خواهد شد. جزئیات این مصوبه در وب سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir قابل رویت می باشد.

همچنین از تاریخ فوق شیوه محاسبه ترافیک شبانه در بسته های جدید تغییر نموده و به جای پرداخت یک سوم ترافیک مصرفی خود، شما می توانید با پرداخت فقط 5000 تومان در ماه در بین ساعات 2 الی 7 صبح از سرویس شبانه کاملا نامحدود بهره مند گردید.