حضور شرکت پارس نت در نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء ایران

در ادامه فعالیت های شرکت فناوران پیشرو پارس نت در رابطه با ارائه خدمات اینترنت اشیاء، این شرکت در دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء ایران که از تاریخ 30 بهمن تا 2 اسفند ماه در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار گردید، حضور فعال داشت.

در این نمایشگاه شرکت فناوران پیشرو پارس نت ضمن ارائه و نمایش آخرین راه حل های جامع خود در زمینه اندازه گیری هوشمند در حوزه های آب، برق و گاز، خدمات قابل ارائه توسط شرکت سیگفاکس و دیگر شرکت های فعال در اکو سیستم آنرا به نمایش عموم، متخصصان و مدیران حوزه های مرتبط قرار داد.

این رویداد موقعیتی مناسب برای برداشتن گامی اساسی در جهت تثبیت موقعیت شرکت پارس نت در فضای کسب و کار اینترنت اشیاء بود. منتظر اخبار دیگری در خصوص فعالیت های گروه در این صنعت در آینده نزدیک باشید.