نمایشگاه تله کام2017

منتظر حضور گرمتان در سالن 8 و 9 و بازدید از خدمات و دستاوردهای گروه شرکتهای پارس آنلاین هستیم.

لطفا جهت ارسال دعوتنامه و بازدید رایگان از غرفه گروه شرکتهای پارس آنلاین فرم ثبت نام زیر را تکمیل نمایید.