سرور خصوصی مجازی

سرور خصوصی مجازی (Virtual Private Server) با نام اختصاری VPS سروری می‌باشد که بیشتر امکانات یک سرور واقعی (اختصاصی) را داراست اما منابع سخت افزاری آن بوسیله نرم افزارهای مخصوص به صورت مجازی تعیین شده است.

سرور خصوصی مجازی مناسب برای کسانی است که به یک سرور اختصاصی (Dedicated Server) جهت وب سایت یا وب سایت های خود نیازمندند، اما توان یا توجیه اقتصادی اجاره یک سرور اختصاصی کامل را ندارند. همچنین یک سرور مجازی نسبت به یک سرور اختصاصی معادل خود، به علت استفاده از سخت افزار بهتر در سرور مادر و دسترسی به منابع اضافی در سخت افزار، دارای کارایی بهتر و بالاتری نیز می‌باشد.

تعرفه سرور خصوصی مجازی

VPS Specification
Single Core Intel Xeon 2.4 GHz(vCPU) CPU
1GB RAM
15GB Storage
1 Dedicated Routable IPv4 Address
100GB/Month Traffic
Green tick (Snapshot (onDemand
Green tick Console Acccess
Green tick 365/24/7 Customer Support
Green tick Reverse DNS
Green tick Network Availability 99%
500,000  Setup fee (IRR)
950,000 (Monthly Charge (IRR

 

Monthly Price (IRR) Add-On
350,000 Single Core vCPU
250,000 100GB Traffic
390,000 10GB Storage
200,000 1GB RAM
1,000,000 Weekly Tape Backup up to 100GB- One Week Retention

شرایط استفاده از خدمات مرکز داده