سرور اختصاصی

خدمات سرور اختصاصی، امکان کارآمدی برای موسسات و سازمان‌های بزرگ است که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به هر دلیل از سرورهای اشتراکی با دیگر سازمان‌ها استفاده کنند و بنا به دلایل مختلف، برنامه ای برای خریداری سرور و تجهیزات مرتبط به آن نیز ندارند. دیتاسنتر پارس آنلاین هم اکنون با ارائه سرورهای قدرتمند IBM وHP امکان پاسخگویی به طیف وسیعی از اینگونه نیازها را فراهم کرده است.

DS7E-G8 DS7-G8 DS6-G8 DS5E-G8 DS4E Specification
HP ProLiant DL380P Gen8 HP ProLiant DL380P Gen8 HP ProLiant DL380P Gen8 HP ProLiant DL380P Gen8 IBM Server x3550 M3 Chassis
 2 x Intel® Xeon® E5-2660 v2(2.2GHz/10-core/25MB)  2 x Intel® Xeon® E5-2660 v2(2.2GHz/10-core/25MB)   1 x Intel® Xeon® E5-2660 v2(2.2GHz/10-core/25MB)  1 x Intel® Xeon® E5-2660 v2(2.2GHz/10-core/25MB) 2x E5620 Quad-Core Intel Xeon 2.4 GHz (12MB cache) CPU
 192GB-12800 DDR3-1600Mhz  64GB-12800 DDR3-1600Mhz  32GB-12800 DDR3-1600Mhz  16GB-12800 DDR3-1600Mhz  32GB-10600 DDR3-1333Mhz RAM
4x900GB(SAS 10K) 2x900GB(SAS 10K) 4x300GB(SAS 10K) 2x300GB(SAS 10K) 2x300GB(SAS 10K) Storage
 1  1  1  1  1 Dedicated Routable IPv4 Address
 1TB/Month  700GB/Month  600GB/Month  500GB/Month  400GB/Month Traffic
 4  4  4  4  2 Network Interface(1Gbps)
Green tick Green tick Green tick Green tick Green tick Redundant power supply
Green tick Green tick Green tick Green tick Green tick Uninterruptible power supply (UPS)
Green tick Green tick Green tick Green tick Green tick Network Availability 99%
Green tick Green tick Green tick Green tick Green tick Reverse DNS
Green tick Green tick Green tick Green tick Green tick 365/24/7Customer Support
 1,000,000  1,000,000  1,000,000   1,000,000  1,000,000 Setup fee (IRR)
Call Call Call Call Call Monthly Charge (IRR)
Call Call   Call Call  Call Delivery

 

DS7E-G9 DS7-G9 DS6-G9 DS5E-G9 Specification
HP ProLiant DL360P Gen9 HP ProLiant DL360P Gen9 HP ProLiant DL360P Gen9 HP ProLiant DL360P Gen9 Chassis
2 x E5-2660v4 (2.0GHz/14-core/35MB/105W) 2 x E5-2660v4 (2.0GHz/14-core/35MB/105W) 1 x E5-2650v3 (2.3GHz/10-core/25MB/105W) 1 x E5-2650v3 (2.3GHz/10-core/25MB/105W) CPU
192GB- Dual Rank DDR4-2133MHz 64GB- Dual Rank DDR4-2133MHz 32GB- Dual Rank DDR4-2133MHz 16GB- Dual Rank DDR4-2133MHz RAM
4x900GB (SAS 10K) 2x900GB (SAS 10K) 4x300GB (SAS 10K) 2x300GB (SAS 10K) Storage
 1  1  1  1 Dedicated Routable IPv4 Address
1TB/Month 700GB/Month 600GB/Month 500GB/Month Traffic
 4  4  4  4 Network Interface(1Gbps)
Green tick Green tick Green tick Green tick Redundant power supply
Green tick Green tick Green tick Green tick Uninterruptible power supply (UPS)
Green tick Green tick Green tick Green tick Network Availability 99%
Green tick Green tick Green tick Green tick Reverse DNS
Green tick Green tick Green tick Green tick 365/24/7 Customer Support
 1,000,000  1,000,000   1,000,000  1,000,000 Setup fee (IRR)
Call Call Call Call Monthly Charge (IRR)
Call Call Call Call Delivery

 

(Monthly Price (IRR Add-On
250,000 100GB Traffic
150,000 (Switch Port (1Gbps
100,000 1GB RAM
300,000 ILO Port
Call (Dedicated Firewall (UTM Bundle-IPS,VPN,Antivirus,Content Filtering,Load Balancer
1,000,000 Weekly Tape Backup up to 100GB- One Week Retention

شرایط استفاده از خدمات مرکز داده